Intuitieve Massage Therapie

Gepubliceerd dec. 28, 21
6 min read

Ontspanningsmassage Limburg

Fricties worden gebruikt om plaatselijke verhardingen in de spieren te behandelen. Dit is een geschikte massagegreep om myogelosen (knopen) weg te masseren. Bij myogelosen hopen afvalstoffen zich op in de spieren. Fricties worden vooral toegepast op plaatsen waar de bloedsomloop is beperkt. corry massage. DAt kan in spieren zijn bij myogelosen, maar ook bij spieraanhechtingen, pezen en ligamenten (gewrichtsbanden).

Het kloppen kan uitgevoerd worden met de vingertoppen, met gesloten of half gesloten vuisten. Het hakken wordt gedaan met de pinkmuis met gesloten of gespreide vingers. Verder kunnen ook tapotements worden gegeven warbij met de vlakke hand een soort waaierslag wordt gemaakt. Deze tapotements zijn de minst intensieve. Tapotements worden vaak gegeven ter afronding van een massage en hebben dan een sterk stimulerend en activerend effect. relax maastricht.

Massage Praktijk Maastricht

Sport & Ontspanningsmassage MaastrichtSport & Ontspanningsmassage Maastricht

Massagepraktijk Alt

Maastrichter Pastoorstraat 14, 6211 BV Maastricht
+31621153315
Maastricht Massage

activeren van de spieren, wat resulteert in een hogere spiertonus verbeteren van doorbloeding en stofwisseling Vibreren Vibreren is het toedienen van trillingen, loodrecht op het weefsel met een lichte druk. Vibreren gebeurt met de volle hand of met de vingertoppen. Worden de trillingen in de lengterichting van de spiervezels toegepast dan spreken we niet van vibraties, maar over sidderingen.

Massagepraktijk Alt

Maastrichter Pastoorstraat 14, 6211 BV Maastricht
+31621153315
Ontspanningsmassage Maastricht

De hand van de masseur moet daarbij volledig ontspannen zijn en een trillingsfrequentie en -uitslag geven die is afgestemd op de betreffende spiertonus. Een goede vibratie geven is vakwerk. ontspanning van de spieren kan helpen bij kramp vermindert pijn Schudden Bij schudden worden trillingen met een grotere bewegingsuitslag dwars op de spiervezels toegediend in een rustig tempo.

Chinese Massage In Limburg Nederland

Bij indirect schudden wordt de te behandelen spiergroep geschud vanuit een ander lichaampspunt. hotstone stenen. Via de enkel kan bijvoorbeeld het volledige been worden geschud - massagesalon maastricht. algehele ontspanning (geschikt ter afsluiting van ontspanningsmassage) ontspannen van bepaalde spier(groep) mobiliseren van gewrichten .

Massage Maastricht CentrumMassagepraktijk Beginnen

De context van een massage kan variëren van informeel en amateuristisch tot sterk gereglementeerd professioneel. In een professionele context ligt degene die gemasseerd wordt gewoonlijk op een massagetafel of op een mat op de vloer, of men zit op een massagestoel. Het geven van een massage kan vanuit twee geheel verschillende invalshoeken gebeuren: Doel van een massage kan zijn gelegen in het bestrijden van klachten of symptomen, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijk/emotionele.

Massagepraktijk Maastricht

Deze laatsten zullen overigens doorgaans geen massagetechnieken toepassen, maar uitgaan van een medisch behandelplan van zowel oefentherapie als manuele technieken. Adresseren van geestelijke c. q. emotionele klachten/symptomen heet massagetherapie en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door professionele massagetherapeuten. Daarnaast zijn er aanbieders van zogeheten alternatieve geneeswijzen die als onderdeel van hun methode (ook) massage gebruiken (zoals bij shiatsu).

Evenwel hoeft van klachten/symptomen geen sprake te zijn. Massage kan (afhankelijk van de massee) ook op andere aspecten van zijn/haar welzijn gericht zijn. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan rust en ontspanning, aan verwenning en genieten, seksuele behoeftes, aan het lenigen van aanrakingsarmoede, of simpelweg aan een aangename tijdspassering. Uiteenlopende wensen of behoeften die bij de betrokkene leven, kunnen aanleiding zijn voor een massage.

Sport En Ontspanningsmassage Maastricht

Daarbij kan men denken aan de volgende vereisten: De masseur zorgt voor een warme kamer c. q. massageruimte. Voorverwarmde doeken om over de massee heen te leggen. Warme massageolie. De masseur heeft warme handen. Ook overdrachtelijk wordt warmte gegeven, door te masseren 'vanuit het hart' (dat wil zeggen: met zorg en respect).

Dat wil niet zeggen dat massage in die situaties volledig taboe is. Afhankelijk van de aandoening zijn sommige massagehandelingen toch mogelijk, of zelfs heilzaam. Zie de nuanceringen die hieronder zijn genoteerd. Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten) – geen massage waar de infectie is omdat je die zou kunnen uitbreiden – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken door kleding of verband heen; lichaamsdelen die niet bij de ontsteking in de buurt zijn, kun je met lichte strijkingen masseren.

Maastricht Massage

Relax Sport MaastrichtGoedkope Massage In Maastricht

Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten) – geen massage over de uitslag – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken door kleding heen; aangrenzende delen die schoon zijn kun je masseren om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren. Zwellingen (en andere uitstulpingen) – geen massage op de gezwollen gebieden – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken; als de zwelling zich op enige afstand van het hart bevindt, kun je in het tussengelegen gebied naar het hart toe werken om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren – als een arts een diagnose heeft gesteld die inhoudt dat massage is geïndiceerd, wordt deze behandeling gewoonlijk door een fysiotherapeut gedaan (sportmassage maastricht).

Lichte cardiovasculaire aandoeningen (zoals spataderen) – geen massage op de spatader, en masseer er ook niet naartoe – wel de geneeskracht van je hand gebruiken, het been omhoog leggen en boven de spatader lichte strijkingen maken naar het hart toe; eventueel ook met lichte bewegingen aan weerszijden van de spatader omhoog masseren (dit kan de pijn verlichten).

Massagepraktijk Maastricht - Een Massage Doet Wonderen

Botbreuken – geen massage als een bot is gebroken of er vermoeden van botbreuk bestaat; roep medische hulp in – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken, en troostende aanrakingen op andere lichaamsdelen toepassen; in een later stadium kan een arts eventueel voorschrijven om te masseren zoals bij een verrekking/verstuiking.

Wonden en recente littekens – niet masseren. Genezen littekens (dat wil zeggen: de hechtingen zijn minstens vier dagen verwijderd) – het wegtrekken van het litteken kan positief worden beïnvloed door dagelijks voorzichtig masseren met een helende crème of gel (bijvoorbeeld op basis van calendula); het is niet ongewoon om hier twee jaar mee door te gaan.

Maastricht - Ontspanningsmassage

We vinden hier onder meer: benamingen die het doel van de massage aangeven – voorbeelden: Ontspanningsmassage, Erotische massage; benamingen die de aanpak (methode, technieken) van de massage aangeven – voorbeelden: Shiatsu, Zweedse massage. Op een gegeven massage kunnen dus meerdere benamingen van toepassing zijn – voorbeeld: een Ontspanningsmassage kan worden gegeven met technieken uit de Zweedse massage. thaise massage maastricht.

Onder de activiteiten van een cosmetisch masseur/masseuse wordt verstaan: het masseren van het menselijk lichaam om het in stand te houden of mooier te maken, uitgevoerd in een schoonheidssalon. Dieptemassage is een krachtige vorm van massage waarbij diepwerkende technieken worden gebruikt om spierspanningen en verklevingen los te maken en de doorbloeding te stimuleren.

Massagepraktijk Alt Maastricht - 2021

Openingstijden Sport & OntspanningsmassageSport En Ontspanningsmassage Maastricht


Bij een ontspanningsmassage wordt zachter en meer aan de bewustwording van het lichaam gewerkt. Behandeling van het hoofd is hierbij niet los te zien van die van het lichaam. Een methode uit de natuurlijke gezondheidszorg, gebaseerd op de universele beginselen van de levensenergie. Reflexologie of reflexzonetherapie is de stimulering van reflexpunten op de voeten en handen.

Meer van Massage stoel

Navigation

Home

Latest Posts

Schouderklachten

Published Sep 02, 22
10 min read

Chiropractor Vergoeding Zorgverzekering 2022

Published Aug 22, 22
10 min read

Houding, Bewegen En Sport

Published Aug 14, 22
10 min read